O Centru za razvoj i radost

Centar za razvoj i radost je počeo sa radom 2015. godine, a nastao je i sazrevao u našim srcima godinama pre toga. Uzbudljivo traganje za onim što želimo da ponudimo i da dobijemo kroz rad sa drugima, dalo nam je priliku da uživamo u stvaranju i podršci dragih ljudi, prijatelja i profesionalaca. Dugi razgovori i razmene pomogli su nam da jasno vidimo svoju viziju, da iskreno sagledamo šta nam je zvezda vodilja i da se sa mesta ranjivosti susretnemo sa sopstvenim senkama ali i svojom snagom.

Kroz grupne i individualne aktivnosti radimo sa telom, pokretom, disanjem i negujemo saosećanje, autentičnost, prihvatanje, učenje o sebi i svetu u kome živimo. Naš put je put traganja i stalnog učenja. Verujemo da suštinsku promenu pravi jedinstvo telesnog, emocionalnog, racionalnog i duhovnog. Naše uverenje je da je radost tu za svakoga od nas kada se radoznalo i hrabro odvažimo da se susretnemo sa svim slojevima sebe.