Change Managment: Awakening of Awareness (AAA) – Program za razvoj organizacija / kompanija

Change Managment: Awakening of Awareness (AAA) je program Centra za razvoj i radost za lični i organizacijski razvoj.

AAA je sistemski pristup koji doprinosi promenama na nivou organizacija/kompanija i koji omogućava individualni razvoj, izgradnju odnosa u timu i unapređenje menadžmenta, kao tri osnovna stuba za unapređenje rada organizacija/kompanija.

Kroz individualne i timske aktivnosti, radimo na povećanju svesnosti pojedinaca o ličnim vrednostima, snagama, izazovima, potencijalima, kao preduslovu da unapredimo organizacionu i kulturu rada u timu.