Radionice “Podrška pomagačima – profesionalcima koji rade sa drugima”

Svesni činjenice da pomoć drugima, naročito u kriznim situacijama, zahteva osim profesionalnog rada i znanja, veliku posvećenost, saosećanje, davanje i otvorenost, trudimo se da pružimo podršku onima koji podršku daju drugima, kako bi se sprečilo izgaranje (emotional fatique) i kako bismo bili najbolja verzija sebe u radu sa drugima, ali i za nas same.

U skladu sa potrebama, zajednički kreiramo i vodimo radionice za podršku onima koji rade sa drugima. Trajanje, teme, fokus radionica i način rada, kreiraju se prema individualnim i grupnim potrebama učesnika.