Radionice “Buđenje”

Dvočasovne radionice otvorenog tipa na kojima se bavimo različitim temama: granice i poverenje; rad na osećaju sopstvene vrednosti; unutrašnji prostor – odnos prema sebi; ja i drugi; ranjivost, senke i snaga.

U radu kombinujemo meditacije, pokret, rad sa telom, radimo individualno, u parovima i u grupi i tragamo za osećanjima, senzacijama, slikama, uverenjima koja nas drže zaroblje u prošlosti i u sopstvenim odbranama i tragamo za svim onim što nas sprečava da, sada i ovde, spoznamo sopstvenu snagu, sjaj i sopstvenu suštinu.