Obuka: Mentalna stabilnost u nestabilnom okruženju

Obuka: Mentalna stabilnost u nestabilnom okruženju namenjena je studentima i profesionalcima različitih profila koji rade sa decom, mladima i odraslima pre svega u sistemu obrazovanja, socijalne ili zdravstvene zaštite i organizacijama civilnog društva. Takođe, obuka je namenjena roditeljima i drugim zainteresovanim građanima i građankama koji žele da steknu više znanja i veština u oblasti zaštite mentalnog zdravlja.

Ovaj program obuke traga za sledećim odgovorima i bavi se sledećim temama:

  • zašto neki pojedinci imaju veći osećaj kontrole nad sopstvenim životom;
  • zašto neke osobe sa kojima se susrećemo u svom radu podnose stresne događaje bez razvijanja negativnih fizičkih, mentalnih i emocionalnih posledica za razliku od drugih.

Ključni ciljevi ove obuke su:

  • unapređenje znanja polaznika o značaju mentalnog zdravlja, ključnim zabludama i činjenicama;
  • unapređenje znanja učesnika o psihološkoj i socijalnoj rezilijentnosti;
  • unapređenje znanja i veština za pružanje holističke podrške.

Kroz interaktivne tehnike rada, učimo da prepoznajemo faktore rizika koji dovode do narušenog mentalnog zdravlja, da sagledamo potrebe pojedinca i porodice sa kojom radimo i da kreiramo najbolje odgovore za pružanje sveobuhvatne podrške.

Jelena Marković na tribini "Mentalna stabilnost u nestabilnom okruženju" (Smederevska Palanka)

Jelena Marković na tribini “Mentalna stabilnost u nestabilnom okruženju” (Smederevska Palanka, 2022)