O nama

Centar za razvoj i radost je mesto:

  • Otvaranja za sada i ovde
  • Prepoznavanja našeg srca, sjaja, naše snage
  • Spajanja sa najdubljim slojevima sebe i drugih
  • Stvaranja novog uz radost prihvatanja starog

Saznajte više…

O Centru za razvoj i radost

Naš tim

Kontakt