Radionice za razvoj i radost za decu

Radionice za razvoj i radost za decu su prilika za najmlađe da oslušnu i upoznaju sebe i druge na novi način. Ovo je prilika da kroz pokret, telo, vežbe disanja, kreativne i mindfulness vežbe otkriju svoju snagu i unutrašnju lepotu, da povećaju samopouzdanje, smirenost i strpljenje, saosećanje i svoju rezilijentnost. Cilj radionica je povećanje kapaciteta za samoregulaciju i koregulaciju.