Obuka: Osnove rada sa traumatskim iskustvima

Obuka: Osnove rada sa traumatskim iskustvima namenjena je studentima i profesionalcima različitih profila koji deci, mladima i odraslima pružaju psiho-socijalnu, medicinsku, edukativnu, savetodavnu, telesnu ili terapijsku podršku.

Ova obuka daje uvid u to kako traumatska iskustva utiču na telo i nervni sistem, emocije, ponašanje osobe sa kojom radimo.

Kroz iskustveno učenje, jačamo sopstvene profesionalne i lične kapacitete za rad sa ljudima u kriznim situacijama, i za rad sa onima koji su bili izloženi šok ili razvojnim traumama. Kroz intenzivan rad na sopstvenom iskustvu, imamo priliku da iskustveno prođemo kroz različite metode rada i na taj način steknemo dublje razumevanje onoga što želimo da pružimo svojim klijentima/ljudima sa kojima radimo.

Na obuci predstavljamo i radimo na SCOPE modelu koji je efikasan alat za uspostavljanje osećaja sigurnosti koji pomaže pri stabilizaciji fizioloških reakcija/odgovora na stres i pomaže u povećanju rezilijentnosti za prevazilaženje krize. Učimo kako da primenimo veštine važne za uspostavljanje samoregulacije i koregulacije, kako radimo sa resursima i na povećnju rezilijentnosti i unutrašnje koherentnosti.