Dobrodošli!

Centar za razvoj i radost je mesto

  • Otvaranja za sada i ovde
  • Prepoznavanja našeg srca, sjaja, naše snage
  • Spajanja sa najdubljim slojevima sebe i drugih
  • Stvaranja novog uz radost prihvatanja starog

Aktivnosti Centra za razvoj i radost su:

  • Individualni terapijski rad – Somatic Experience;
  • Holistic Counselling;
  • Grupni programi za lični razvoj;
  • Obuke za holistički pristup u radu sa ljudima
  • On-line savetovalište.

Jelena Marković je  kreatorka i voditeljka različitih programa za kreativni i lični razvoj dece,  mladih i odraslih sa više od 10 godina iskustva u pružanju psiho-socijalne podrške izbeglim i raseljenim licima. Obrazovanje za primenu somatic experiencing terapijske tehnike stekla je u Italiji i članica je Globalne Somatic Experiencing, Trauma Healing mreže.  Znanja i veštine za primenu  holističkog savetovanja (Holistic Counselling) stekla je u Italiji na International POL Institutu u okviru Working with People programa.  Učestvovala je na programu Put ljubavi i deo je tima Budjenje ljubavi u Srbiji. Studije psihologije je završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i master obrazovnih politika.

Jelena Marković