Jelena Marković učestvovala na XII Kongresu psihoterapeuta Srbije

Jelena Marković - Vrednosna neutralnost u radu sa klijentima

Jelena Marković, osnivačica Centra za razvoj i radost, učestvovala ja ne XII Kongresu psihoterapeuta Srbije, koji je održan u Beogradu od 27. do 30. oktobra 2022. godine. Pored drugih tema u vezi sa psihoterapijom, centralna tema kongresa bila je Psihoterapija i čovečnost.

Jelena je najpre govorila o temi Vrednosna neutralnost u radu sa klijentima na simpozijumu Čovečnost psihoterapeuta u psihoterapiji, koji je 28. oktobra organizovan u okviru XII Kongresa psihoterapeuta Srbije.

Jedno od važnih pitanja za terapijski proces je koliko smo kao terapeuti vrednosno neutralni u našem radu sa klijentima. Etički kodeks psihoterapeuta Srbije eksplicitno navodi da psihoterapeut ne sme dopustiti da se religiozni, nacionalni, rasni, političko-partijski ili društveni stavovi nađu na putu između njegove profesionalne dužnosti i njegovog klijenta, međutim, pitanja ličnih vrednosnih orijentacija su značajno šira i kompleksnija. Neka od ključnih pitanja su:

  • Da li je moguća vrednosna neutralnost?
  • Da li u terapijski proces unosimo ideje o tome kakav bi neko trebalo da bude ili tragamo za time kakav neko želi da postane, gde želi da stigne i kako da se oseća?
  • Da li i koliko se rukovodimo ličnim vrednostima u radu i kako to utiče na terapijski proces?

Simpozijum je organizovan sa ciljem da podigne svest o tome da su i pomagači ljudi, skloni izgaranju, i da im je neophodna zajednica koja je spremna da ih podstakne na (samo)preispitivanje kad je to potrebno. Predavanja na simpozijumu je slušalo više od 90 psihoterapeuta, a tom prilikom su dobili pristup značajnim resursima koje će moći da primene u svojim terapijskim sobama i razmene u okviru profesionalne zajednice.

Istog dana, 28. oktobra, od 17.00 do 18.30 h Jelena Marković je na kongresu održala i radionicu Mentalna stabilnost terapeuta/pomagača u nestabilnom okruženju.

Jelena Marković je psihološkinja, Somatic Experiencing® praktičarka i Savetnica za holistički razvoj. Obrazovanje za primenu Somatic Experiencing® stekla je u Italiji i certifikovana je terapeutkinja od strane European Somatic Experiencing® Association. Znanja i veštine za primenu holističkog savetovanja stekla je u Italiji u okviru Working with People – Psychology of Awareness programa sa Turijom Hanover & Rafijom Morgan. Završila je master program Obrazovne politike na Filozofskom fakultetu u Beogradu i ima dugogodišnje iskustvo u radu sa izbeglim i raseljenim licima, ranjivim ciljnim grupama, posebno na pitanjima socijalne i obrazovne inkluzije.