Edukacija za Somatic Experiencing®

Program edukacije za Somatic Experiencing® realizuje se u celom svetu. Namenjen je profesionalcima koji na različite načine i kroz različite modalitete rade sa ljudima i predstavlja važno dodatno znanje i kompetencije za rad sa ljudima koji su imali traumatska iskustva.

Somatic Experiencing®, kao koncept suočavanja sa traumom koji je razvio dr Piter Levin, nije psihoterapeutski ni telesno-terapeutski pravac, već temeljni koncept za razumevanje, prevenciju i savladavanje posledica šoka i traume.

Primarni fokus Somatic Experiencing® edukacije je sticanje znanja i veština koje možemo da primenjujemo u svojoj profesionalnoj praksi.


Somatic Experiencing® – Trogodišnji program edukacije (Beograd 2024-2026)

Somatic Experiencing® – Trogodišnji program edukacije (Beograd 2024-2026)

Centar za razvoj i radost, u saradnji sa SE™ International i Evropskom asocijacijom za Somatic Experiencing® (EASE), organizuje trogodišnju edukaciju za praktičare i praktičarke. Edukacija će se održati u Beogradu, u periodu od 2024. do 2026. godine.

Somatic Experiencing® edukacija je namenjena profesionalcima koji na različite načine i kroz različite modalitete rade sa ljudima i predstavlja važno dodatno znanje i kompetencije za rad sa ljudima koji su imali traumatska iskustva. Somatic Experiencing® kao koncept suočavanja sa traumom koji je razvio dr Piter Levin (Peter Levine), nije psihoterapeutski ni telesno-terapeutski pravac, već temeljni koncept za razumevanje, prevenciju i savladavanje posledica šoka i traume. Primarni fokus Somatic Experiencing® edukacije je sticanje znanja i veština koje možemo da primenjujemo u svojoj profesionalnoj praksi već nakon početnog nivoa obuke.

Edukacija obuhvata 36 dana obuke raspoređenih u 6 modula, obavezni broj individualnih sesija i obavezni broj sati supervizije sa sertifikovanim učiteljima i asistentima.

Prijave za Program edukacije će se primati u periodu 25. maj – 1. oktobar 2023.

Više informacija o sadržaju obuke i načinu prijavljivanja potražite ovde: Somatic Experiencing® – Trogodišnji program edukacije (Beograd 2024-2026)