Obuka: Građenje odnosa i holistički rad sa ljudima

Obuka Građenje odnosa i holistički rad sa ljudima namenjena je profesionalcima različitih profila koji deci, mladima i odraslima pružaju psiho-socijalnu, medicinsku, edukativnu, savetodavnu, telesnu ili terapijsku podršku.

Istraživanja pokazuju da su prisutnost i odnos koji uspostavljamo sa ljudima sa kojima radimo ključ uspeha u radu sa drugima pored naše stručnosti, teorijskog okvira koji primenjujemo i naše profesionalne uloge. Ipak, nije lako dati univerzalan odgovor šta znači biti prisutan, autentičan i saosećajan. Zato je važno da budemo otvoreni i radoznali da otkrivamo šta za nas lično znači prisutnost i odnos sa onima sa kojima radimo.

Za uspešan i profesionalni rad, važno je da oni koji rade sa ljudima imaju uvid u svoje lične psihodinamske procese. Zbog toga je učenje kroz iskustvo od ključnog značaja. Holistički rad sa ljudima je dvosmeran proces i podrazumeva jačanje kompetencija za rad sa drugima, kao i brigu o onima koji pružaju podršku drugima.

Obuka otvara prostor za lični rast i razvoj profesionalaca koji rade sa ljudima i kroz iskustveno učenje, ova obuka nas vodi na put ka otkrivanju naše snage, sopstvene ranjivosti i ljudskosti, kako bismo mogli da ponudimo sveobuhvatnu podršku onima sa kojima radimo u cilju jačanja njihovih unutrašnjih potencijala i rezilijentnosti.

Tokom obuke istražujemo kako da ostanemo profesionalni, ali prisutni i puni saosećanja prema drugima, kako da, pored znanja koje imamo, dođemo u kontakt sa svojim uverenjima, osećanjima, senzacijama i telom kako bismo mogli da vidimo različite slojeva i kompleksnost onih sa kojima radimo. Bavimo se temama kao što su: kako šta znači prisutnost i uzemljenost u radu sa drugima, aktivno slušanje, ranjivost, granice, saosećanje, radoznalost, autentičnost, vrednosna neutralnost, sigurnost.

Obuka “Principi holističkog rada sa ljudima”