Somatic Experiencing® – Trogodišnji program edukacije (Beograd 2024-2026)

Somatic Experiencing® – Trogodišnji program edukacije (Beograd 2024-2026)

Centar za razvoj i radost, u saradnji sa SE™ International i Evropskom asocijacijom za Somatic Experiencing® (EASE), organizuje trogodišnju edukaciju za praktičare i praktičarke. Edukacija će se održati u Beogradu, u periodu od 2024. do 2026. godine.

Somatic Experiencing® edukacija je namenjena profesionalcima koji na različite načine i kroz različite modalitete rade sa ljudima i predstavlja važno dodatno znanje i kompetencije za rad sa ljudima koji su imali traumatska iskustva. Somatic Experiencing® kao koncept suočavanja sa traumom koji je razvio dr Piter Levin (Peter Levine), nije psihoterapeutski ni telesno-terapeutski pravac, već temeljni koncept za razumevanje, prevenciju i savladavanje posledica šoka i traume. Primarni fokus Somatic Experiencing® edukacije je sticanje znanja i veština koje možemo da primenjujemo u svojoj profesionalnoj praksi već nakon početnog nivoa obuke.

Edukacija obuhvata 36 dana obuke raspoređenih u 6 modula, obavezni broj individualnih sesija i obavezni broj sati supervizije sa sertifikovanim učiteljima i asistentima.


Sadržaj edukacije (Curriculum)

I godina – početni nivo

 • Osnovni pojmovi Somatic Experiencing®
 • Funkcije nervnog sistema
 • Neurofiziologija reakcije preživljavanja
 • Prepoznavanje signala i znakova u telu i nervnom sistemu
 • Osnovne tehnike SE™:
  • rad sa resursima i stabilizacija unutrašnjeg vrtloga
  • rad sa reakcijama orijentacije i odbrane (reakcije borbe, bega i imobilnosti)
  • rad sa uzemljavanjem i granicama
  • titracija: postepeno otpuštanje energije vezane za traumu
  • rad sa SIBAM modelom: Sensation (oseti/senzacije), Impression (čulni utisci), Behavior (ponašanje), Affect (emocije), Meaning (značenje)
  • Dinamika uparivanja u slučaju traume (preterano ili nedovoljno uparivanje)
 • Rad sa simptomima
 • Prevencija retraumatizacije
 • Rezonanca (usklađenost) sa klijentom, regulacija i koregulacija

II godina – srednji nivo

 • Prezentacija različitih kategorija traume i specifičnih intervencija
 • Globalno visoki intenzitet aktivacije – GHIA (Global High Intensity Activation)
 • Rad sa višestrukim vrtlozima traume
 • Fizički napad (zlostavljanje, napadi, seksualna trauma)
 • Fizičke povrede (operacije, anestezija, opekotine, trovanje)
 • High Impact – snažan udar (padovi, povrede glave, nesreće)
 • Emocionalna trauma (gubitak, zapostavljenost, napuštenost)
 • Prirodne katastrofe (zemljotres, poplava, požar, velike socijalne promene)
 • Teror (mučenje, ritualno zlostavljanje, koncentracioni logor, rat)
 • Osećaj krivice zbog preživljavanja

III godina – napredni nivo

 • Rad sa koherencijom
 • Polivagalna teorija i Somatic Experiencing®
 • Rad sa sindromima (hronični umor, fibromijalgija, astma, migrena)
 • Rad sa očima
 • Rad sa dodirom
 • Rad sa zglobovima, dijafragmama i visceralnim sistemom


Šta obuhvata program edukacije

Edukativni program biće realizovan na engleskom jeziku, uz obezbeđen prevod na srpski jezik, sa međunarodnim predavačima i asistentima i obuhvata:

 • 6 modula (dva početna, dva srednja i dva napredna) – svaki modul traje 6 dana (36 sati) i obuhvata teorijski i praktični deo
 • 15 sati individualnog terapijskog rada sa sertifikovanim SE™ praktičarima/kama
 • 18 sati supervizijskog rada sa učiteljima i sertifikovanim SE™ praktičarima/kama
 • Intervizijske grupe za podršku i učenje.

Individualne sesije i supervizije su sastavni deo kurikuluma i uslov su za prisustvovanje obuci i za dobijanje certifikata. U toku individualnih sesija predviđeno je učenje kroz individualno iskustvo metode, a u superviziji, diferencirana primena SE™ elemenata. Zato supervizija prevenstveno služi kao prezentacija i analiza SE™ rada sa klijentom.


Datumi i mesto održavanja edukacije

Edukacija će biti organizovana uživo u Beogradu u sledećim terminima:

I godina – osnovni nivo

 • I modul: 22–27. mart 2024.
 • II modul: 22–27. oktobar 2024.

II godina – srednji nivo

 • I modul: 15–20. april 2025.
 • II modul: 7–12. oktobar 2025.

III godina – napredni nivo

 • I modul: 6-11. februar 2026.
 • II modul: 21-26. avgust 2026.

Cena i načini plaćanja

Cena jednog modula je 950 EUR. Obavezne individualne i supervizijske sesije se dodatno plaćaju, a cena će biti određena u saradnji sa međunarodnim učiteljima i sertifikovanim asistentima.

U dogovoru sa organizatorima obuke, može biti omogućeno plaćanje modula u 3 rate.


Uslovi za upis na Program obuke i način prijavljivanja

 • Somatic Experiencing® obuka je namenjena profesionalcima različitih profila koji rade sa ljudima: psiholozima, psihoterapeutima, medicinskim i socijalnim radnicima, nastavnicima, profesionalcima koji rade sa telom i pokretom, joga učiteljima i sl.
 • Uslov za upis trogodišnjeg Programa edukacije je pohađanje Intro (uvodne) radionice kod sertifikovanih SE™ učitelja.
 • Namera da se znanja i tehnike Somatic Experiencing® primenjuju u praksi i radu sa ljudima. Obuka je prvenstveno edukativnog karaktera, i iako ima značajan uticaj na lični razvoj, nije kreirana kao program ličnog razvoja i/ili samopomoći.

Prilikom procesa prijavljivanja neophodno je da kandidati dostave:

 • Popunjen prijavni formular (popunjava se online)
 • Kratak CV sa informacijama koje su relevantne za ovaj program edukacije (sa fokusom na informacije o profesionalnim iskustvima u radu sa ljudima, najznačajnijim programima završenih edukacija i programa za lični razvoj)
 • Potvrdu/sertifikat o pohađanju intro SE™ radionice
 • Motivaciono pismo

Prijave za Program edukacije će se primati u periodu 25. maj – 1. oktobar 2023.

Broj učesnika obuke je ograničen.

Selekcija i obaveštavanje primljenih kandidata biće obavljena do 15. oktobra 2023.

Selektovani kandidati svoje mesto na obuci potvrđuju uplatom nepovratnog depozita od 300 EUR do 15. novembra 2023. godine. Rok za uplatu pune cene za prvi modul je 15. januar 2024. godine, a za svaki naredni modul mesec dana pre početka modula.


O učitelju

Kavi Gemin

Početni i srednji nivo obuke vodi Kavi Gemin, učitelj i kodirektor međunarodnog Kraniosakralnog Instituta (International Institute for Craniosacral Balancing®) i član međunarodnog predavačkog SE™ tima (Somatic Experiencing® faculty).

Kavi Gemin je diplomirao na Kanadskom univerzitetu za osteopatiju i ima višegodišnje iskustvo u primeni različitih psihosomatskih disciplina. Praktikuje i podučava o kraniosakralnoj biodinamici od 1995. godine. Pored toga, njegove studije uključuju rad iz oblasti razvojne psihologije i rad sa unutrašnjim detetom. Završio je edukaciju za prenatalne i traume vezane za rođenje kod Ray Castellino, kao i edukaciju za System Centered Teachings® kod Yvonne Agazarian za rad sa grupnim dinamikama i ljudskim sistemima. Fasciniran je Somatic Experiencing® pristupom u radu i SE™ je učio od dr Pitera Levina. Od 2001. godine je sertifikovani SE™ praktičar. Od tada asistira i supervizira studente na mnogim edukacijama, a kao član SE™ predavačkog tima u svoj rad unosi strast, jedinstveni pristup u radu, znanje iz psihologije i neurobiologije, jasnoću i kreativnost.


Kliknite da preuzmete ovaj poziv u .pdf formatu.

Više informacija i odgovore na dodatna pitanja možete dobiti putem imejl adrese seedu.razvojiradost@gmail.com.