Individualne Somatic Experience® sesije

Somatic Experience® (SE™) – psihobiološka terapijska tehnika za rešavanje simptoma šok i razvojnih trauma i za oslobađanje od hroničnog stresa. Fokus u radu nije primarno na sadržaju traumatskog događaja, već na odgovoru našeg nervnog sistema i nedovršenim reakcija prilikom izloženosti traumatskim iskustvima. Rad sa telom i senzacijama u telu, pomaže nam da budemo “sada i ovde”, da se orijentišemo na pozitivne aspekte u nama samima i oko nas i da gradimo nove odgovore na životne situacije.


Jelena Marković

Psihološkinja, SE™ praktičarka od 2015. godine. Edukaciju za SE™ je završila u Italiji i od 2018. godine je deo tima asistenata na međunarodnim edukativnim programima za SE™. U procesu je sertifikacije za senior asistenta i SE™ supervizora. Od oktobra 2023. godine biće student na Programu NARM (Neuro Affective Relationship Model) u Sloveniji. Radi na engleskom i srpskom jeziku.


Marijana Todorović

SE™ praktičarka pod supervizijom od 2022. godine. Edukaciju za SE™ je završila u Hrvatskoj. Radi na engleskom i srpskom jeziku.

Kontakt za online i sesije uživo

Telefon: +381 64 970 4979

Email: centarzarazvojiradost@gmail.com


Suzana Simić

SE™ praktičarka pod supervizijom od 2022. godine. Edukaciju za SE™ je završila u Hrvatskoj. Radi na srpskom jeziku.

Kontakt za online i sesije uživo

Telefon: +381 63 396 344

Email: centarzarazvojiradost@gmail.com