Radionice za razvoj i radost

Na radionicama za razvoj i radost tragamo za našom sopstvenom istinom, autentičnošću, prihvatanjem sebe i otvaramo prostor za sopstvenu ranjivost kao i za našu snagu. Kroz meditaciju, samoistraživanje, deljenje, pokret, kontakt sa telom, tragamo za osećanjima, senzacijama, slikama, uverenjima koja nas drže zarobljene u prošlosti, u sopstvenim odbranama i sprečavaju da sada i ovde spoznamo sopstvenu snagu, sjaj i svoju suštinu.

Program za razvoj i radost obuhvata sedam jednodnevnih radionica i jednu individualnu Somatic Experiencing® sesiju mesečno.

Na sedam jednodnevnih radionica kroz grupni i individualni rad kreiramo polje podrške, saosećanja, otkrivanja i radosti za nas same, za ljude oko nas i za svet koji nas okružuje. Radionice nam pomažu da dođemo u kontakt sa našom istinom, da pronađemo naše suštinske vrednosti, snagu, hrabrost, volju, poverenje, saosećanje i ljubav prema sebi i drugima. Kompletni postajemo kada ponovo otkrijemo i prihvatimo našu suštinu.

Individualne SE™ sesije nam pomažu da produbimo iskustva i integrišemo uvide i nova saznanja koja smo dotakli kroz rad u grupi na radionicama.

  • Završen prvi ciklus Radionica za razvoj i radost
  • Završen prvi ciklus Radionica za razvoj i radost
  • Radionice za razvoj i radost