Change Managment: AAA – saradnja sa kompanijom MARERA Properties

U periodu 2019–2021. godine, Centar za razvoj i radost je realizovao program Change Managment: Awakening of Awareness program (AAA) za lični i organizacijski razvoj sa core menadžment timom kompanije MARERA Properties.

AAA je sistemski pristup koji doprinosi promenama na nivou organizacija/kompanija i koji omogućava individualni razvoj, izgradnju odnosa u timu i unapređenje menadžmenta, kao tri osnovna stuba za unapređenje rada organizacija/kompanija.

U julu 2020. godine, u sklopu godišnjeg planiranja rada kompanije, održana je i radionica posvećena izgradnji kulture tima. Fokus je bio na povećanju svesnosti pojedinaca o ličnim vrednostima, snagama, izazovima, potencijalima, kao preduslovu da unapredimo organizacionu i kulturu rada u timu.

Zahvaljujemo se na divnom iskustvu i ukazanom poverenju.