Gostujući edukativni programi

Trening program za rad sa disanjem – lična transformacija kroz dah je dvogodišnji trening program koji se sastoji od 4 modula i koji vodi Pushan Govind.

Kroz ovaj iskustveni trening program učimo kako da radimo sa drugima uz primenu tehnika disanja, kao i o radu sa traumatskim iskustvima. Kroz intenzivan rad na sopstvenom iskustvu, imamo priliku da iskustveno prođemo kroz različite metode rada i na taj način steknemo dublje razumevanje onoga što želimo da pružimo svojim klijentima/ljudima sa kojima radimo. Učimo da podržimo druge na putu lične transformacije i imamo priliku da da dublje sagledamo svoju unutrašnju dinamiku, nesvesne obrasce, nerešena traumatska iskustva, kao i potencijale, resurse i snagu.

U radu se koriste Somatic Experiencing® tehnike, Bodynamics, Bioenergetske vežbe, Rajhovi principi rada, Pulsacija i Diamond Breath.

  • Rad sa disanjem – Transformacija kroz dah
  • Rad sa disanjem – Transformacija kroz dah
  • Rad sa disanjem – Transformacija kroz dah