Završena prva trogodišnja edukacija za Somatic Experiencing® na Balkanu

Prva generacija polaznika i polaznica uspešno je završila trogodišnju edukaciju za Somatic Experiencing®, prvu koja je organizovana na prostoru Balkana.

Edukacija je trajala od februara 2018. do novembra 2022. godine, a okupila je 45 učesnika i učesnica iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, kao i divan tim asistenata iz raznih zemalja i sa više kontinenata.

Deo asistentskog tima bila je i Jelena Marković, psihološkinja, Somatic Experiencing® praktičarka, savetnica za holistički razvoj i osnivačica Centra za razvoj i radost.

Program edukacije za Somatic Experiencing® realizuje se u celom svetu. Namenjen je profesionalcima koji na različite načine i kroz različite modalitete rade sa ljudima i predstavlja važno dodatno znanje i kompetencije za rad sa ljudima koji su imali traumatska iskustva.

Somatic Experiencing®, kao koncept suočavanja sa traumom koji je razvio dr Piter Levin, nije psihoterapeutski ni telesno-terapeutski pravac, već temeljni koncept za razumevanje, prevenciju i savladavanje posledica šoka i traume.

Primarni fokus Somatic Experiencing® edukacije je sticanje znanja i veština koje možemo da primenjujemo u svojoj profesionalnoj praksi.

Prva generacija polaznika trogodišnje edukacije za Somatic Experiencing® na Balkanu (Zagreb, 2022)

Prva generacija polaznika trogodišnje edukacije za Somatic Experiencing® na Balkanu (Zagreb, 2022)

Jelena Marković (Centar za razvoj i radost) bila je deo tima asistenata na prvoj trogodišnjoj edukaciji za Somatic Experiencing® na Balkanu (Zagreb, 2022)

Jelena Marković (Centar za razvoj i radost) bila je deo tima asistenata na
prvoj trogodišnjoj edukaciji za Somatic Experiencing® na Balkanu