Trening program za rad sa disanjem – Transformacija kroz dah

Transformacija kroz dah

NIKADA NIJE KASNO DA SE PONOVO POVEŽEMO SA SOBOM…

Obuku organizuje Centar za razvoj i radost.

Kreatori programa obuke: Pushan Govind & Anand Shama

Dvogodišnji trening program koji se sastoji od 4 modula počinje u maju 2019. godine. Trening je međunarodnog karaktera i otvoren je za učesnike iz drugih zemalja. Namenjen je svim profesionalcima koji rade sa ljudima (psihoterapeutima različitih terapijskih pravaca, joga instruktorima, onima koji rade sa telom, holističkim savetnicima za lični razvoj), kao i onima koji žele da prodube svoje znanje o radu sa dahom i sopstveno iskustvo.

Trening program se sastoji od:

  • 4 petodnevna modula koji su međusobno komplementarni;
  • 10 sesija supervizije sa jednim od članova tima u toku 2 godine trajanja treninga;
  • 10 individualnih Somatic Experiencing & Trauma Healing sesija sa sertifikovanim SE™ praktičarem u toku 2 godine trajanja treninga.

Kroz ovaj iskustveni trening program učimo kako da radimo sa drugima uz primenu tehnika disanja, kao i o radu sa traumatskim iskustvima. Kroz intenzivan rad na sopstvenom iskustvu, imamo priliku da iskustveno prođemo kroz različite metode rada i na taj način steknemo dublje razumevanje onoga što želimo da pružimo svojim budućim klijentima.

Kroz ovaj trening program učimo da podržimo druge na putu lične transformacije i imamo priliku da da dublje sagledamo svoju unutrašnju dinamiku, nesvesne obrasce, nerešena traumatska iskustva, kao i potencijale, resurse i snagu.

U radu koristimo Somatic Experiencing® tehnike, Bodinamics, Bioenergetske vežbe, Rajhove principe rada, Pulsaciju i Diamond Breath. Grupa je zatvorenog tipa, a broj polaznika je ograničen zbog kvaliteta rada.

Cene:

  • Cena za trening za svaki modul obuke: 350 EUR.
  • Cena za pojedinačne SE™ i supervizijske sesije: 40 EUR

Datumi održavanja modula:

  • Prvi modul: 4.–9. maj 2019. godine
  • Drugi modul je zakazan za 27. septembar – 1. oktobar 2019. godine.

Kliknite da preuzmete:

Da biste se prijavili za obuku ili saznali više o programu obuke i sadržaju svakog modula, slobodno nas kontaktirajte.

Prijave i kontakt:

Više o trenerima i njihovom radu na: