Radionica: Buđenje – Ranjivost

Buđenje - Ranjivost

Naše je uverenje, često, da se ranjivost i snaga isključuju, da ne mogu da budem i ranjiv/a i jak/a. Kroz meditaciju, kontakt sa telom i razmenu, na trećoj radionici Buđenje imamo priliku da kroz sopstveno iskustvo osvestimo i osetimo da najveća snaga dolazi iz mogućnosti da budemo ranjivi i da pokažemo svoju ranjivost.

Radionice Buđenje traju dva sata i svaka radionica ima svoju temu. Moguće je prisustvovati pojedinačnim radionicama i/ili više radionica u ciklusu.

Radionice vode: Jelena Marković i Marijana Todorović

Informacije i prijava: centarzarazvojiradost@gmail.com, +381 63 241 499