Održane obuke „Principi holističkog rada sa ljudima”

U oktobru i novembru mesecu 2017. godine Centar za razvoj i radost je organizovao dve četvorodnevne obuke Principi holističkog rada sa ljudima.

Ova osnovna obuka preispituje koncept profesionalnosti i neutralnosti u radu sa drugima i izvore sopstvene snage, ranjivosti i rezilijentnosti. Obuka daje odgovor na pitanje kako da rad sa pojedincima i grupama bude faktor razvoja i za nas same.

Na obuci smo radili na tome kako da ostanemo profesionalni, a opet prisutni i puni saosećanja za druge, kako da osim znanja koja posedujemo dodjemo u kontakt sa svojim uverenjima, osećajima, osećanjima, kako bismo mogli da vidimo različite slojeve i kompleksnost onih sa kojima dolazimo u kontakt.

Iz ugla učesnika:

Ova obuka nas je kroz iskustveno učenje vodila na putovanje ka otkrivanju svoje snage, sopstvene ranjivosti i ljudskosti, kako bismo mogli da na celovit način ponudimo podršku drugima da jačaju sve svoje unutrašnje potencijale i rezilijentnost.

Obuka “Principi holističkog rada sa ljudima”