Kavi Gemin održao Uvodnu Somatic Experiencing® obuku u Beogradu

Centar za razvoj i radost je, u saradnji sa predavačem Kavijem Geminom, 25. i 26. januara 2020. u Beogradu organizovao Uvodnu Somatic Experiencing® (SE™) obuku.

Ovo je uvodna obuka za sve zainteresovane da nauče više o značaju i osnovnim tehnikama rada sa traumatskim iskustvima. Takođe, ova uvodna obuka je jedan od uslova za sve zainteresovane za pohađanje trogodišnje edukaciju za SE™ (SE™ professional training). Somatic Experiencing® profesionalni program realizuje se u celom svetu i profesionalcima različitih profesija daje znanja i veštine potrebne za uspešan tretman PTSP-a, kao i razvojnih trauma i trauma od šoka.

SE™ pristup je telesno orijentisan i pomaže obnavljanju sposobnosti samoregulacije nervnog sistema, i tako ojačava kapacitet klijenta za potpuno uživanje u širokom spektru ljudskog iskustva. Somatic Experiencing® (SE™) je prirodan pristup isceljivanju, razrešavanju i prevenciji trauma koji je razvio Peter A. Levine Ph.D. Ova revolucionarna metoda podržana najnovijim saznanjima neurologije i psihologije, temelji se na ideji da trauma nije isključivo psihološki fenomen, već kompleks psiholoških i fizioloških reakcija na intenzivno i preplavljujuće iskustvo. „Trauma nije u događaju, već u našem nervnom sistemu.” Naš odgovor na traumatsko iskustvo je pre svega fiziološki i zato trauma ne može da se razreši samo kroz naše kognitivne kapacitete i veštine. U SE™ radimo sa završavanjem kompleksnog fiziološkog odgovora našeg nervnog sistema koji je iniciran, ali se nije završio kada smo bili izloženi opasnosti.

Uvodna SE™ obuka sastoji se od predavanja, diskusije, demonstracije i nudi značajno lično iskustvo kroz interaktivne vežbe. Obezbeđen je prevod na srpski jezik. Polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju dvodnevne uvodne obuke.

Obuku vodi Kavi Gemin, učitelj i kodirektor međunarodnog Kraniosakral Instituta (International Institute for Craniosacral Balancing®) i član međunarodnog predavačkog SE™ tima Somatic Experiencing® faculty. Diplomirao je na Kanadskom univerzitetu za osteropatiju i ima višegodišnje iskustvo u primeni različitih psihosomatskih disciplina. Praktikuje i podučava o kraniosakral biodinamici od 1995. godine. Pored toga, njegove studije uključuju rad iz oblasti razvojne psihologije i rad sa unutrašnjim detetom. Završio je edukaciju za prenatalne i trauma vezane za rođenje kod Ray Castellino, kao i edukaciju sa System Centered Teachings® kod Yvonne Agazarian za rad sa grupnim dinamikama i ljudskim sistemima. Fasciniran je Somatic Experiencing® koji je učio od Pitera Levina, a od 2001. godine je sertifikovani SE™ praktičar. Od tada asistira i supervizira studente na mnogim edukacijama, a kao član SE™ predavačkog tima u svoj rad unosi strast, jedinstveni pristup u radu, znanje iz psihologije i neurobiologije, jasnoću i kreativnost.