Aktivnosti

Individualni rad

Somatic Experience (SE) – psihobiološka terapijska tehnika za rešavanje simptoma trauma i za oslobađanje od hroničnog stresa.

Somatic Experience je uspešan terapijski pristup jer fokus u radu nije primarno na sadržaju, već na telu i senzacijama u telu, što nam pomaže da budemo “sada i ovde”. Takođe, ova terapija pomaže jačanju sopstvenog potencijala za rešavanje problema prouzrokovanih stresom ili traumom, pomaže nam da se orijentišemo na pozitivne aspekte u nama samima i oko nas i da gradimo nove odgovore na životne situacije.

Holistic Counseling podržava razvoj urođenih potencijala u cilju prevazilaženja prepreka koje nas onemogućavaju da slobodno i u potpunosti izrazimo sebe u svetu u kome živimo. Kroz odnos poverenja stimuliše se prirodni proces promene, rasta i samospoznaje.

Grupni program za lični razvoj

Zajedničko traganje za: istinom, celovitošću, suštinom, sopstvenom snagom, mirom, ljubavlju, radošću.

Obuka – Holistički pristup u radu sa ljudima u cilju povećanja rezilijentnosti

Obuka je namenjena studentima i profesionalcima različitih obrazovnih profila,  koji u svom radu pružaju psiho-socijalnu, savetodavnu i terapijsku podršku deci, mladima i odraslima.

Ova obuka traga za sledećim odgovorima: Zašto neki pojedinci imaju veći osećaj kontrole nad sopstvenim životom; Zašto neke osobe podnose stresne događaje bez razvijanja negativnih fizičkih ili mentalnih posledica, za razliku od drugih; Šta doprinosi našem kapacitetu da se nosimo sa snažnim emocijama i impulsima; Kakav je odnos između ranjivosti i rezilijentnosti; Kako da prepoznamo sopstvenu snagu i snagu drugih.